Usługi


 

Z naszymi klientami zawieramy umowy o charakterze cyklicznym lub jednorazowe zlecenia. Posiadamy szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. W zakres naszych kompetencji wchodzi m.in.:



 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).
 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 3. Ewidencja przychodu dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego.
 4. Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.
 5. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
 6. Sporządzanie raportów kasowych.
 7. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło.
 8. Przygotowanie deklaracji podatkowych.
 9. Pomoc w rozliczaniu PIT –ów rocznych.
 10. Przygotowanie deklaracji ZUS i ich wysyłka elektroniczna.
 11. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 12. Pomoc w założeniu działalności gospodarczej.

 

Poznaj aktulnie obowiązujace w naszym biurze PROMOCJE