Cennik

 

 

Biuro rachunkowe Reditus nie stosuje sztywnego cennika świadczonych usług.Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od wielu czynników mających wpływ na stopień  pracochłonności m.in.:

  • rodzaju i branży prowadzonej działalności,
  • formy prawnej przedsiębiorstwa,
  • rodzaju ewidencji księgowej,
  • liczby dokumentów księgowanych w miesiącu,
  • liczby zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców,
  • zakresu usług na jaki zdecyduje się klient.

 Przykładowe ceny netto naszych usług:

  • ewidencja przychodów(ryczałt) od 150,00
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów od 200,00
  • księgi handlowe(pełna księgowość) od 500,00
  • kadry i płace(cena za 1 pracownika) od 30,00

Poniższa oferta ma charekter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów prawnych.